Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού διοργανώνει νέο κύκλο εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τα Ανοικτά Δεδομένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν το Φεβρουάριο 2019. Τα εργαστήρια απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους Λειτουργούς-Συνδέσμους για τα Ανοικτά Δεδομένα των διαφόρων Υπουργείων/ Τμημάτων / Υπηρεσιών και συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εξάσκηση για μια σειρά μαθησιακών ενοτήτων.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια διοργανώνονται από κοινού με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε αυτά καλούνται να συμμετάσχουν οι Λειτουργοί-Σύνδεσμοι για τα Ανοικτά Δεδομένα των διαφόρων δημόσιων φορέων που συμμετέχουν στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων data.gov.cy.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία έξι (6) συνολικά Εκπαδευτικά Εργαστήρια με τη συμμετοχή πέραν των 60 Δημόσιων Λειτουργών, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα Λειτουργού Συνδέσμου για το θέμα.

Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου.

Εργαστήριο για Λειτουργούς-Συνδέσμους (διάρκειας 1 μέρας)

Ανοικτά Δεδομένα – Εισαγωγή (8:30 π.μ. – 10:00 π.μ.)

Εθνική Στρατηγική για τα Ανοικτά Δεδομένα 2017-2021
Υποχρεώσεις Δημόσιων Φορέων
Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων
Διαδικασία Επιλογής Δεδομένων για Δημοσίευση

Ετοιμασία Δεδομένων για Δημοσίευση – Πρακτική (10:30 π.μ. – 12:15 μ.μ.)

Ελάχιστες Απαιτήσεις για Δημοσίευση: μορφότυποι, μεταδεδομένα, άδειες χρήσης
Μορφοποίηση δεδομένων σε flat table
Μορφοποίηση δεδομένων σε CSV
Διαδικασίες Δημοσίευσης και Επικαιροποίησης

Εξειδικευμένη Υποστήριξη ανά Οργανισμό (12:45 μ.μ. – 02:15 μ.μ.)

Σε αυτό το μέρος, οι Λειτουργοί-Σύνδεσμοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν ένας-προς-ένας με τους εκπαιδευτές για θέματα που εξειδικεύονται στον οργανισμό τον οποίο εκπροσωπούν. Οι εκπαιδευτές θα παράσχουν συμβουλές/υποστήριξη σε σχέση με τον κατάλογο δεδομένων που δημοσιεύει κάθε δημόσιος φορέας, καθώς και πιθανούς τρόπους δημοσίευσης δεδομένων που δεν διατίθενται ακόμα μέσω της Πύλης data.gov.cy. Περαιτέρω, στην συγκεκριμένοι ενότητα παρέχεται υποστήριξη/συμβουλές σχετικά με τρόπους παρακολούθησης και επιμέτρησης του εύρους επαναχρησιμοποίησης αλλά και του όφέλους που ο οργανισμός μπορεί να αποκομίσει από την δημοσίευση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του.

Συζήτηση και Ανταλλαγή Απόψεων/Εμπειριων (02:15 μ.μ. – 03:00 μ.μ.)

Σε αυτό το μέρος, οι Λειτουργοί-Σύνδεσμοι έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σε σχέση με τα θέματα της επιλογής δεδομένων για δημοσίευση καθως και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν /αντιμετωπίζουν στη διαδικασία ανοιγματος των δεδομένων του οργανισμού που εκπροσωπούν.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22601584, 22601515, 22601523.