Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS Day), διοργάνωσε στις 18 Νοεμβρίου 2020 την ανοικτή ημερίδα με θέμα «Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) για έλεγχο και την παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών». Κατά την ημερίδα, η οποία διεξήχθηκε μέσω διαδικτύου, έγιναν διάφορες παρουσιάσεις γύρω από τη θεματολογία της ημερίδας από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθώς, επίσης, και για έργα που εκπονούνται από το «ΚΟΙΟΣ».

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων συμμετείχε στην εν λόγω Ημερίδα με σκοπό να παρουσιάσει το έργο που επιτελείται γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κύπρο, τη στρατηγική που ακολουθείται, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα. Ειδικότερα, την εν λόγω παρουσίαση πραγματοποίησε ο κ. Δημήτρης Μιχαήλ, Διοικητικός Λειτουργός Α’, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονομικών. Η Η Η ημερίδα περιελάμβανε παρουσιάσεις, μεταξύ άλλων, από  το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας , την εταιρεία Geomatics LTD καθώς και από Ερευνητές τους «ΚΟΙΟΣ» για διάφορα σχετικά έργα που έχουν να κάνουν με τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. 

Η Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα συγχαίρει το ΚΟΙΟΣ για τη διοργάνωση της εν λόγω Ημερίδας, μέσω της οποίας προάγεται η συνεργασία μεταξύ των φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του δημοσίου, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης.