Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αιτήσεις που Παραλήφθηκαν /Εγκρίθηκαν / Απορρίφθηκαν από το Ταμείο Αφερεγγυότητας (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Submitted Applications Approved Applications Rejected Applications
2009 17
2010 47 15 10
2011 96 38 26
2012 33 0 89
2013 110 1 13
2014 200 0 36
2015 36 3 165
2016 1 1 43
2017 2 24 0
2018 5 2 70

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 212 bytes
timestamp Δευ, 10/14/2019 - 11:17