Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εβδομαδιαία Στατιστικά Εμβολιασμών ανα Επαρχία και Ηλικιακή Ομάδα

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YearWeekISO VaccineId VaccineDoses Target Group Age Group District TotalVaccinated
2020-52 PFIZER01 1 ALL Age25_49 LIM 1
2020-52 PFIZER01 1 ALL Age25_49 NIC 1
2020-52 PFIZER01 1 ALL Age25_49 NIC 1
2020-52 PFIZER01 1 ALL Age25_49 LIM 1
2020-52 PFIZER01 1 ALL Age60_69 LIM 1
2020-52 PFIZER01 1 ALL Age60_69 LIM 1
2020-52 PFIZER01 1 ALL Age60_69 LCA 1
2020-52 PFIZER01 1 ALL Age60_69 NIC 1
2020-52 PFIZER01 1 ALL Age_80+ LIM 1
2020-52 PFIZER01 1 ALL Age_80+ LIM 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 LIM 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age50_59 LIM 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age60_69 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age70_79 PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age70_79 PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age_80+ PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age_80+ PFO 2
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age_80+ NIC 2
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age_80+ PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age_80+ PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age50_59 LIM 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age50_59 PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age50_59 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age50_59 PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age50_59 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age50_59 NIC 2
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age60_69 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age60_69 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age60_69 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age60_69 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age70_79 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age70_79 NIC 2
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age70_79 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age70_79 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age70_79 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age_80+ NIC 2
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age_80+ NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age_80+ NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age_80+ NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 LCA 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 PFO 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 LCA 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 NIC 1
2020-53 PFIZER01 1 ALL Age25_49 FAM 1

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 5.11 MB
timestamp Τετ, 10/13/2021 - 10:54