Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Βάση 2015=100) 2016 και εντεύθεν, Ετήσια (pxWeb)