Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ετήσιες Εκθέσεις Πολιτικής Άμυνας

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Title URL
2016 Annual Report 2016
2015 Annual Report 2015
2014 Annual Report 2014 http://www.data.gov.cy/mof/papd/dataportal/dataportal.nsf/5750C55A55F51A71C2257F400038B68E/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202014.pdf
2013 Annual Report 2013 http://www.data.gov.cy/mof/papd/dataportal/dataportal.nsf/1C67681CDBB153EAC2257F4000386CB1/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202013.pdf
2012 Annual Report 2012 http://www.data.gov.cy/mof/papd/dataportal/dataportal.nsf/D11E19B3D33A7126C2257F400037E7E7/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202012.pdf
2011 Annual Report 2011 http://www.data.gov.cy/mof/papd/dataportal/dataportal.nsf/2074696CEAA64C69C2257F4000377E09/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202011.pdf
2010 Annual Report 2010 http://www.data.gov.cy/mof/papd/dataportal/dataportal.nsf/96CFF3086277572EC2257F400035FF5F/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202010.pdf

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 873 bytes
timestamp Παρ, 01/05/2018 - 10:23