Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Title URL
2016 Annual Report 2016
2015 Annual Report 2015 http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/C8CB9EEA460D7DF04225805E00326637/$file/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202015-%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7.doc?OpenElement
2014 Annual Report 2014 http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/EF122A227743C60542257F3E0045BA04/$file/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202014.doc?OpenElement
2013 Annual Report 2013 http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/A18E921DA1B713F242257F3E0045A59A/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202013.doc?OpenElement
2012 Annual Report 2012 http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/CD5EF8E884BB86E8C2257A5300395124/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B72012.doc?OpenElement
2011 Annual Report 2011 http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/D6A58A559ABDD42842257D5B0041861C/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B72011.doc?OpenElement
2010 Annual Report 2010 http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/8D202264668D994A42257D70003EFA74/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B72010.doc?OpenElement
2009 Annual Report 2009 http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/D3E08E4002CE8C2342257D70003EEFA9/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B709.doc?OpenElement
2008 Annual Report 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/8D3C5B24378BA61942257D70003EE326/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B708.doc?OpenElement
2007 Annual Report 2007 http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/C7CD6B6A84C895A342257D70003ED757/$file/Εκθεση07.doc?OpenElement
2006 Annual Report 2006 http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/73B440012E8121FB42257D70003EAF14/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B706.doc?OpenElement

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 1.67 KB
timestamp Παρ, 01/05/2018 - 10:29