Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατάλογος Διμερών Συμφωνιών Νομικής/ Δικαστικής Συνεργασίας (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# Χώρα Νόμος/Μνημόνιο Σημειώσεις
1 Τσεχοσλοβακία Κυρ. Νόμος 68/82, περί παροχής νομικής συνδρομής σε Πολιτικές και Ποινικές Υποθέσεις
2 Ουγγαρία Κυρ. Νόμος 7/83, περί παροχής νομικής συνδρομής σε Πολιτικές και Ποινικές Υποθέσεις
3 Βουλγαρία Κυρ. Νόμος 18/84, για παροχή νομικής συνδρομής σε Θέματα Αστικού και Ποινικού Δικαίου
4 Ελλάδα Κυρ. Νόμος 55/84, για νομική συνεργασία σε Θέματα Αστικού, Οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου
5 Συρία Κυρ. Νόμος 160/86, για παροχή νομικής συνδρομής σε Θέματα Αστικού και Ποινικού Δικαίου.
6 Σοβιετική Ένωση Κυρ. Νόμος 172/86, για παροχή νομικής συνδρομής σε Θέματα Αστικού και Ποινικού Δικαίου διαδοχή από Ρωσική Ομοσπονδία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Γεωργία
7 Γιουγκοσλαβία Κυρ. Νόμος 179/86, για παροχή νομικής συνδρομής σε Θέματα Αστικού και Ποινικού Δικαίου διαδοχή από Σλοβενία, Σερβία και Μαυροβούνιο
8 Αίγυπτος Κυρ. Νόμος 32(ΙΙΙ)92, για παροχή δικαστικής και νομικής συνδρομής σε Θέματα Αστικού και Ποινικού Δικαίου. Τροποποιητικός Νόμος Αρ. 14(ΙΙΙ)/96
9 Κίνα Κυρ. Νόμος 19(ΙΙΙ)/95, για παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε Θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου
10 Αίγυπτος Κυρ. Νόμος 13(ΙΙΙ)/96, για Έκδοση Φυγοδίκων, για την Έκδοση Φυγοδίκων
11 Ιορδανία Κυρ. Νόμος 15(ΙΙΙ)/96, για Μεταφορά Καταδίκων, για τη Μεταφορά Καταδίκων
12 Λίβανος Κυρ. Νόμος 16(ΙΙΙ)/96, για τη Μεταφορά Καταδίκων
13 ΗΠΑ Κυρ. Νόμος 9(ΙΙΙ)/97, για την Έκδοση Φυγοδίκων και Κυρ. Νόμος 20 (ΙΙΙ)/2002 για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα Η εφαρμογή των πιο πάνω νόμων αναστάληκε και από την 1η Φεβρουαρίου 2010 τίθενται σε ισχύ οι αντίστοιχες Συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι εν λόγω Συμφωνίες εφαρμόζονται στην Κύπρο με βάση τους Νόμους 7(ΙΙΙ) του 2008 και 8(ΙΙΙ) του 2008.
14 Πολωνία Κυρ. Νόμος 10(ΙΙΙ)/97, για νομική συνεργασία σε Αστικά και Ποινικά Θέματα
15 Ρωσική Ομοσπονδία Κυρ. Νόμος 11(ΙΙΙ)/97 για Μεταφορά Καταδίκων
16 Λιβύη Κυρ. Νόμος 25(ΙΙΙ)/2002 για Έκδοση Φυγοδίκων και Κυρ. Νόμος 26(ΙΙΙ)/2002 για Μεταφορά Καταδίκων
17 Λυβύη Κυρ. Νόμος 32(ΙΙΙ)/2005 για Νομική Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα
18 Ουκρανία Κυρ. Νόμος 8(ΙΙΙ)/2005 για Νομική Συνεργασία σε Αστικά Θέματα
19 Ρωσικής Ομοσπονδία Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας του 2008

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 4.02 KB
timestamp Τετ, 02/21/2018 - 14:43