Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατάλογος Εκδόσεων και Ενημερωτικών Οδηγών

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# Τίτλος URL
1 Συγκεντρωτικός Οδηγός για τις Νομοθεσίες που εφαρμόζει του Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/E3B3C0AD7349C504C2257B57002DE93E/$file/Sygkentrotikos%20Odigos.pdf?OpenElement
2 Οδηγός Συνδικαλιστών κατά τη Συλλογική Διαπραγμάτευση https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcj9a-59bXAhVPzqQKHddaA9AQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mlsi.gov.cy%2Fmlsi%2Fdlr%2Fdlr.nsf%2FAll%2FCFCCC9D250BEF8C6C2257B57002E1DAD%2F%24file%2FAnagnorisi%2520Sundikalistikis%2520Organosis.pdf%3FOpenElement&usg=AOvVaw2XNMxnhz2nIuOJ6vdwdp0r
3 Οδηγός Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού http://www.gender-equalpay.com/uliko/BROCHURE%20PRODIMOTIKIS%20FINAL.pdf
4 Οδηγός Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού http://www.gender-equalpay.com/uliko/BROCHURE%20MESIS%20FINAL.pdf
5 Οδηγός Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού http://www.gender-equalpay.com/uliko/BROCHURE%20DIMOTIKIS%20FINAL.pdf
6 Οδηγός Γονέων για την Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/isotita_fylou/yliko/BROCHURE_MESIS.pdf
7 Οδηγός για Εργοδότες http://www.businessincyprus.gov.cy/mcit/psc/psc.nsf/All/96B0DD0E1B3AB1E9C22579E500244A55/$file/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7.pdf
8 Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/30F1CAB5171EC077C22579ED00351F11/$file/15.pdf?OpenElement
9 Ενημερωτικός Οδηγός για τους Όρους Εργοδότησης Εργοδοτουμένων σε Κέντρα Αναψυχής http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/89F914066A815760C2257D96003052AF/$file/15.pdf?OpenElement
10 Ενημερωτικός Οδηγός για τις Ώρες Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/7A2B28B863FD7D03C22579ED00347370/$file/13.pdf?OpenElement
11 Ενημερωτικός Οδηγός για τις Ομαδικές Απολύσεις http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/3F37928F78B93E78C22579ED0033B1C9/$file/8.pdf?OpenElement
12 Ενημερωτικός Οδηγός για τις Βασικές Πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/E2156A2FE1B2F660C2257D9600304101/$file/2.pdf?OpenElement
13 Ενημερωτικός Οδηγός για την Προστασία των Μισθών http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/97894830EE0617FDC2257D960030AE46/$file/12.pdf?OpenElement
14 Ενημερωτικός Οδηγός για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/436253ECBFA1B5BAC22579ED0031350B/$file/3.pdf?OpenElement
15 Ενημερωτικός Οδηγός για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/C952F9030485A13FC22579ED00349197/$file/ektelountes%20kinites%20drastiriotites.pdf?OpenElement
16 Ενημερωτικός Οδηγός για την Εργασία Ορισμένου Χρόνου http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/AC454D876F8E478CC22579ED003156CB/$file/5.pdf?OpenElement
17 Ενημερωτικός Οδηγός για την Εργασία Μερικής Απασχόλησης http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/834CC2FADB3DC016C22579ED00313F7F/$file/4.pdf?OpenElement
18 Ενημερωτικός Οδηγός για την Ενημέρωση του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/9AF4442BB7CFB2AFC22579ED0030FF57/$file/2.pdf?OpenElement
19 Ενημερωτικός Οδηγός για την Αναγνώριση της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/CFCCC9D250BEF8C6C2257B57002E1DAD/$file/Anagnorisi%20Sundikalistikis%20Organosis.pdf?OpenElement
20 Ενημερωτικός Οδηγός για τη Σύσταση Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/B9B4691E0D4D3560C22579ED0033D772/$file/10.pdf?OpenElement
21 Ενημερωτικός οδηγός για τη Λειτουργία Καταστημάτων και τους Όρους Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/31CD6354C02C10BAC22579ED0033F06C/$file/Katastimata.pdf?OpenElement
22 Ενημερωτικός Οδηγός για τη Θέσπιση Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/B9B66783C2A43AD0C2257D9600306E90/$file/16.pdf?OpenElement
23 Ενημερωτικος Οδηγός για τη Γονική Άδεια και Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/89B04C734AA23790C2257B56002D51A0/$file/7.pdf?OpenElement
24 Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/C72E5CDE26C9E2A1C2257D94002F01C3/$file/XARTHS_all.pdf?OpenElement
25 Ενημερωτικός Οδηγός για τη Διατήρηση και Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων ή Τμημάτων τους ή Εγκαταστάσεων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/49D71F6C037E690FC22579ED0033BD71/$file/9.pdf?OpenElement
26 Συμφωνία για την Επίλυση Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/702BE790CB3DF6F5C2257F0D00461DD7/$file/23.pdf?OpenElement

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 6.54 KB
timestamp Δευ, 02/05/2018 - 14:58