Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσωρινές Αναστολές και Τερματισμοί στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία (Όλα τα Έτη)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Description Employer Category Period Greek Cypriots Third Countries Citizens EU Citizens Turkish Cypriots Total
2010 Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης Ξενοδοχεία 1/11/09-31/3/10 963 133 419 10 1525
2010 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) Ξενοδοχεία 1/11/09-31/3/10 2729470 277192 630084 21501 3658247
2010 Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή Ξενοδοχεία 1/11/09-31/3/10 2469 229 605 7 3310
2010 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) Ξενοδοχεία 1/11/09-31/3/10 6143839 348457 897255 5168 7394719
2010 Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο Ξενοδοχεία 1/11/09-31/3/10 3432 362 1024 17 4835
2010 Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € Ξενοδοχεία 1/11/09-31/3/10 8873309 625649 1527339 26669 11052966
2010 Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/09-31/3/10 71 23 62 1 157
2010 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/09-31/3/10 172021 35328 74858 558 282765
2010 Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/09-31/3/10 620 62 108 0 790
2010 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/09-31/3/10 1457704 83499 131668 0 1672871
2010 Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/09-31/3/10 691 85 170 1 947
2010 Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/09-31/3/10 1629725 118827 206526 558 1955636
2010 Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/09-31/3/10 24 4 11 0 39
2010 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/09-31/3/10 60966 10027 16385 0 87378
2010 Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/09-31/3/10 674 54 70 2 800
2010 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/09-31/3/10 1021110 74667 74281 1356 1171414
2010 Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/09-31/3/10 698 58 81 2 839
2010 Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/09-31/3/10 1082076 84694 90666 1356 1258792
2011 Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης Ξενοδοχεία 1/11/10-31/3/11 963 141 587 9 1700
2011 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) Ξενοδοχεία 1/11/10-31/3/11 2550183 307731 839442 18024 3715380
2011 Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή Ξενοδοχεία 1/11/10-31/3/11 2579 252 755 9 3595
2011 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) Ξενοδοχεία 1/11/10-31/3/11 6069974 357884 1021810 3720 7453388
2011 Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο Ξενοδοχεία 1/11/10-31/3/11 3542 393 1342 18 5295
2011 Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € Ξενοδοχεία 1/11/10-31/3/11 8620157 665615 1861252 21744 11168768
2011 Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/10-31/3/11 51 26 68 0 145
2011 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/10-31/3/11 135489 37916 80910 0 254315
2011 Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/10-31/3/11 586 64 147 0 797
2011 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/10-31/3/11 1454507 91553 149743 0 1695803
2011 Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/10-31/3/11 637 90 215 0 942
2011 Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/10-31/3/11 1589996 129469 230653 0 1950118
2011 Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/10-31/3/11 21 3 10 0 34
2011 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/10-31/3/11 62640 7186 13900 0 83726
2011 Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/10-31/3/11 587 51 106 4 748
2011 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/10-31/3/11 993080 74357 115202 2567 1185206
2011 Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/10-31/3/11 608 54 116 4 782
2011 Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/10-31/3/11 1055720 81543 129102 2567 1268932
2012 Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης Ξενοδοχεία 1/11/11-31/3/12 71 11 129 0 211
2012 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) Ξενοδοχεία 1/11/11-31/3/12 209610 12994 201564 0 424168
2012 Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή Ξενοδοχεία 1/11/11-31/3/12 2511 108 885 9 3513
2012 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) Ξενοδοχεία 1/11/11-31/3/12 6169074 136660 1141998 6651 7454383
2012 Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο Ξενοδοχεία 1/11/11-31/3/12 3679 173 1848 21 5721
2012 Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € Ξενοδοχεία 1/11/11-31/3/12 9489890 261184 2738374 26915 12516363
2012 Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/11-31/3/12 71 11 129 0 211
2012 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/11-31/3/12 209610 12994 201564 0 424168
2012 Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/11-31/3/12 593 22 185 0 800
2012 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/11-31/3/12 1561322 24920 216938 0 1803180
2012 Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/11-31/3/12 664 33 314 0 1011
2012 Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής 1/11/11-31/3/12 1770932 37914 418502 0 2227348
2012 Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/11-31/3/12 16 5 25 0 46
2012 Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία 1/11/11-31/3/12 50946 7980 56420 0 115346

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 30.85 KB
timestamp Πέμ, 10/10/2019 - 14:23