Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Θερμοκρασία και Σχετική Υγρασία 2010-2018 (CSV)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DATE LOCATION TEMP AT 8:00 (Celcius) RELATIVE HUMIDITY AT 8:00 TEMP AT 13:00 (Celcius) RELATIVE HUMIDITY AT 13:00
1/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 15.9 83 20.9 71
2/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 14.9 90 21.9 70
3/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 18.2 66 19.4 62
4/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 18.1 68 19.2 67
5/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 16.4 64 18.2 59
6/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 10.9 78 19 65
7/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 11.8 73 19.6 63
8/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 12.3 74 19.8 73
9/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 13 70 20.2 62
10/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 12.8 61 20.7 53
11/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 17.7 74 18.3 63
12/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 12.5 79 17.2 66
13/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 13.3 87 17.6 67
14/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 17.5 74 17.9 73
15/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 14.6 86 19.2 75
16/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 14.1 80 19.4 72
17/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 13.6 64 20.1 55
18/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 14.5 84 14.3 87
19/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 17.4 71 17.1 75
20/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 11.4 88 17.3 58
21/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 15.2 53 16.3 56
22/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 12.1 72 16.8 69
23/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 16.5 72 17.7 61
24/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 11.7 87 11.5 83
25/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 13 57 14.6 46
26/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 7.4 70 11.6 58
27/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 7.9 83 14.5 50
28/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 10.9 73 17.7 60
29/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 13 80 16.6 80
30/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 19.1 39 19.9 55
31/1/2010 Πάφος (Αεροδρόμιο) 17.2 78 18.6 64
1/1/2010 Αθαλάσσα 10.8 89 20.3 62
2/1/2010 Αθαλάσσα 9.4 95 21.7 54
3/1/2010 Αθαλάσσα 10.2 86 18.7 49
4/1/2010 Αθαλάσσα 8.5 84 19.2 49
5/1/2010 Αθαλάσσα 11 75 16.8 58
6/1/2010 Αθαλάσσα 8.1 94 17.8 66
7/1/2010 Αθαλάσσα 9.6 96 18.8 66
8/1/2010 Αθαλάσσα 9.4 96 20.2 61
9/1/2010 Αθαλάσσα 7.8 94 20.1 55
10/1/2010 Αθαλάσσα 10.8 92 21 52
11/1/2010 Αθαλάσσα 12 98 17.1 62
12/1/2010 Αθαλάσσα 9.1 88 15.3 66
13/1/2010 Αθαλάσσα 10.7 92 14.1 77
14/1/2010 Αθαλάσσα 13.1 83 17.6 56
15/1/2010 Αθαλάσσα 9.2 95 19.1 44
16/1/2010 Αθαλάσσα 10.7 94 18 71
17/1/2010 Αθαλάσσα 11.4 89 16.8 72
18/1/2010 Αθαλάσσα 14.6 83 13.6 95
19/1/2010 Αθαλάσσα 11.2 90 17 67

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 547.36 KB
timestamp Πέμ, 07/25/2019 - 15:21