Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Θέσεις Προϋπολογισμού 2018


 

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
O_OFFICE_TITLE D_DESCR M_DESCR O_SAL_SCALE O_POSTS_NUMBER O_FILLED_POSTS O_VACANT_POSTS YEAR
TEXNIKOΣ MHXANIKOΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α5(2β)-Α7-Α8+1 33 26 7 2018
YΔΡΟΛΟΓΟΣ, YΔΡΟΛΟΓΟΣ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α9-Α11-Α12 9 6 3 2018
ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α8-Α10-Α11 57 37 20 2018
ΑΚΟΥΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡ.ΥΠ.& ΥΠΗΡ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α8-Α10-Α11 1 1 0 2018
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Υ.& Υ.Δ.ΥΓΕΙΑΣ- ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α5(2β)-Α7-Α8+1 72 61 11 2018
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡ.ΥΠ.& ΥΠ.ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α5(2β)-Α7-Α8+1 6 4 2 2018
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α8-Α10-Α11 10 5 5 2018
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Α΄ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α11+2 2 2 0 2018
ΑΝΩΤ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α10+1 3 3 0 2018
ΑΝΩΤ. ΛΕΙΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α13+2 3 2 1 2018
ΑΝΩΤ. ΛΕΙΤ. ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣ. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α13+2 3 2 1 2018
ΑΝΩΤ.ΛΕΙΤ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α13+2 3 3 0 2018
ΑΝΩΤ.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓ. ΠΡΟΣΘΕΤ. & ΟΡΘΟΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡ.ΥΠ.& ΥΠΗΡ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α8-Α9+1 1 0 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α9+2 27 26 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α10+1 1 1 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α11+2 3 3 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α11+2 2 2 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α11+2 2 1 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α8-Α9+1 10 2 8 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α8-Α9+1 5 5 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α8-Α9+1 27 21 6 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚ.-ΥΠΗΡ. ΚΡΑΤ. ΑΓΟΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α8-Α9+1 21 13 8 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α13+2 2 2 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΡΧΙΦΟΡΟΘΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α13+2 10 10 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α10+1 18 14 4 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α10+1 1 1 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α10+1 6 6 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α8-Α9+1 4 4 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α10+1 7 4 3 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α13+2 5 4 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α10+1 12 3 9 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α13+2 7 6 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α13+2 6 5 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙAKOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α10+1 95 87 8 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΑΠ ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α10+1 1 1 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α10+1 25 24 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α8-Α9+1 12 11 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α15-Α16 17 16 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠ.-ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α13+2 48 48 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α13+2 3 1 2 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α10+1 2 0 2 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α10+1 4 4 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α8-Α9+1 1 0 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α10+1 1 0 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΥΠ. ΠΑΙΔ.& ΠΟΛΙΤ.-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΥΠΗΡ.ΕΚΠΑΙΔ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α13+2 4 3 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α13+2 14 12 2 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α13+2 20 20 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α10+1 2 0 2 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α9+1 6 1 5 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α10+1 4 4 0 2018

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 171.38 KB
timestamp Δευ, 02/18/2019 - 08:27