Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ζημιές από Πυρκαγιές (CSV)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR URBAN (in Euros) RURAL (in Euros) TOTAL
2008 7,361,563 € 594,954 € 7,956,517 €
2009 12,274,931 € 2,305,610 € 14,580,541 €
2010 23,198,612 € 1,136,705 € 24,335,317 €
2011 9,819,775 € 562,134 € 9,257,641 €
2012 10,182,048 € 12,484,316 € 22,666,364 €
2013 8,198,931 € 1,261,372 € 9,460,303 €
2014 10,971,500 € 307,311 € 11,278,811 €
2015 5,713,268 € 479,491 € 5,233,777 €
2016 9,657,918 € 475,136 € 10,133,054 €
2017 6,956,980 € 550,880 € 7,507,860 €
2018 5,793,060 € 1,647,337 € 7,440,397 €
2019 9,975,807 € 883,695 € 10,859,502 €
2020 9,323,310 € 591,900 € 9,915,210 €
2021 10,596,402 € 18,616,110 € 29,212,512 €
2022 8,615,472 € 876,080 € 9,491,552 €

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 945 bytes
timestamp Παρ, 10/20/2023 - 12:02