Αποστολή του ΑΞΙΚ είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερα τουριστικής βιομηχανίας.

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου