Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι νομικό πρόσωπο δημορίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Ιδρύθηκε το 1952 και έκτοτε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο με εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής πέραν των 1470 MW.
Ιστοσελίδα

 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου