Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ασχολείται μεταξύ άλλων με τη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.

Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας