Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Γραφείο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα δημοσιότητας και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών