Αποστολή τους η προαγωγή και η διαφύλαξη της υγείας του κυπριακού πληθυσμού και η αντιμετώπιση των ασθενειών.

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας