Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Κρατικό Αρχείο λειτουργεί από το 1978 με αποστολή τη διασφάλιση της διατήρησης των δημόσιων αρχείων.

Κρατικό Αρχείο