Ανεξάρτητη υπηρεσία με προϊστάμενο τον Γενικό Εισαγγελέα, βοηθούμενο από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ο νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και των Υπουργών.

Νομική Υπηρεσία