Το Τμήμα ασκεί το ρόλο του συμβούλου του κράτους για τα θέματα του ηλεκτρισμού και για όλα τα άλλα ηλεκτρομηχανολογικά θέματα. Εκτελεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών