Αρμόδια υπηρεσία για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τις οδικές μεταφορές περιλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της εγγραφής, επιθεώρησης και αδειοδότησης μηχανοκίνητων οχημάτων.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών