Αποστολή τους η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων υγιεινής σε ένα ευρύ φάσμα του τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Υγειονομικές Υπηρεσίες