Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών είναι η αρμόδια κυβερνητική Αρχή για τις Συνεργατικές Εταιρείες, τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών