Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για θέματα εγγραφής συνεργατικών εταιρειών και λειτουργίας τους στη βάση των συνεργατικών αρχών και της Συνεργατικής Νομοθεσίας.

Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών