Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Κράτους.

Υπουργείο Εξωτερικών