Αρμόδιο Υπουργείο για τον σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών για τη συνεχή βελτίωση των μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες) και των επικοινωνιών.

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων