Οργανισμοί

Δήμος Λευκωσίας

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου.

47 datasets

Δήμος Ύψωνα

Ο Ύψωνας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της επαρχίας Λεμεσού και βρίσκεται 7 περίπου χιλιόμετρα δυτικά τ

0 datasets

Δικαστική Υπηρεσία

Η Δικαστική Υπηρεσία αποτελείται από το Ανώτατο Δικαστήριο, τα Επαρχιακά Δικαστήρια, τα Κακουργιοδικεία, καθώς και τα Δικαστήρια Εξειδικευμένης Δικ

2 datasets

Ελεγκτική Υπηρεσία

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ως αποστολή την προώθηση των ψηλότερων επιπέδων οικονομικής διαχείρισης, πληροφόρησης και απολογισμού στο δημόσιο τομέα κ

3 datasets