Οργανισμοί

Δήμος Λευκωσίας

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου.

41 datasets

Δήμος Ύψωνα

Ο Ύψωνας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της επαρχίας Λεμεσού και βρίσκεται 7 περίπου χιλιόμετρα δυτικά τ

0 datasets

Δικαστική Υπηρεσία

Η Δικαστική Υπηρεσία αποτελείται από το Ανώτατο Δικαστήριο, τα Επαρχιακά Δικαστήρια, τα Κακουργιοδικεία, καθώς και τα Δικαστήρια Εξειδικευμένης Δικ

2 datasets

Ελεγκτική Υπηρεσία

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ως αποστολή την προώθηση των ψηλότερων επιπέδων οικονομικής διαχείρισης, πληροφόρησης και απολογισμού στο δημόσιο τομέα κ

3 datasets

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας, όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό σε κλάδου

0 datasets

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του

19 datasets

Κέντρο Παραγωγικότητας

Στόχος του Κέντρου είναι να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τ

1 datasets