Οργανισμοί

Δήμος Λευκωσίας

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου.

41 datasets

Δήμος Ύψωνα

Ο Ύψωνας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της επαρχίας Λεμεσού και βρίσκεται 7 περίπου χιλιόμετρα δυτικά τ

0 datasets

Δικαστική Υπηρεσία

Η Δικαστική Υπηρεσία αποτελείται από το Ανώτατο Δικαστήριο, τα Επαρχιακά Δικαστήρια, τα Κακουργιοδικεία, καθώς και τα Δικαστήρια Εξειδικευμένης Δικ

2 datasets

Ελεγκτική Υπηρεσία

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ως αποστολή την προώθηση των ψηλότερων επιπέδων οικονομικής διαχείρισης, πληροφόρησης και απολογισμού στο δημόσιο τομέα κ

3 datasets

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας, όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό σε κλάδου

0 datasets

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του

19 datasets