Οργανισμοί

Τμήμα Μετεωρολογίας

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηρ

21 datasets

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Αρμόδια υπηρεσία για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τις οδικές μεταφορές περιλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της εγγραφής, ε

0 datasets

Τμήμα Περιβάλλοντος

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβά

71 datasets

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Αποστολή του Τμήματος είναι η ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου, με βασικό άξονα την αειφορία και σημείο αναφοράς τον ά

4 datasets

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας

10 datasets

Τμήμα Τελωνείων

Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων από άλλα κράτη προς την Κύπρο και αντίστροφα και την επιβολή και είσπραξη εισαγωγικών δασμώ

11 datasets