Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καλωσορίσατε στη νέα Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων!

Η Κύπρος διαθέτει πλέον μια νέα Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν και να επαναχρησιμοποιούν ανοικτά δημόσια δεδομένα, κατά τρόπο εύκολο, σύγχρονο και αποτελεσματικό.

Η νέα Πύλη είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο δημόσιων φορέων για το σκοπό αυτό. Κατά τη φάση του σχεδιασμού αξιοποιήθηκε η εμπειρία που αποκτήθηκε από τα μέλη της Ομάδας Ανοικτών Δεδομένων του ΤΔΔΠ και του ΑΠΚΥ, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα σχόλια/ εισηγήσεις και γενικά η ανατροφοδότηση που λήφθηκε από τους χρήστες της Πύλης.

H Πύλη βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και ειδικότερα στην πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων DKAN. Διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν εφάμιλλη αντίστοιχων ευρωπαϊκών πυλών ανοικτών δεδομένων, καθώς μέσω αυτής παρέχονται αυξημένες δυνατότητες και λειτουργικότητα τόσο προς τους χρήστες, όσο και προς τους δημόσιους φορείς. Ειδικότερα η Πύλη:

  • επιτρέπει την εύκολη οργάνωση των δεδομένων κατά τρόπο που να διευκολύνεται η αναζήτησή τους μέσω φίλτρων
  • παρέχει εργαλεία οπτικοποίησης των δεδομένων
  • επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα και στα μεταδεδομένα μέσω εύχρηστων APIs
  • επιτρέπει την πρόσβαση από παντού, διευκολύνοντας τη διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων για τους δημόσιους φορείς

Ως προς τα σύνολα δεδομένων τα οποία φιλοξενούνται στη νέα Πύλη, ένας μεγάλος αριθμός έχει μεταφερθεί από την προηγούμενη έκδοση της Πύλης, κατόπιν αξιολόγησης και μορφοποίησής τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί (μηχαναγνώσιμοι μορφότυποι, επαρκή μεταδεδομένα κ.ά.). Πέραν όμως αυτών, η νέα Πύλη έχει εμπλουτιστεί και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα σύνολα δεδομένων, τα οποία κρίνονται ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον επαναχρησιμοποίησης για το κοινό και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, στη νέα Πύλη φιλοξενείται πλούσιο πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό γύρω από τα ανοικτά δεδομένα, τόσο για τους χρήστες/ προγραμματιστές, όσο και για τους δημόσιους φορείς.

Καλή πλοήγηση στη νέα Πύλη!