Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών, η 4η Ημερίδα για τα Ανοικτά Δεδομένα. Η Ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο δημόσιων φορέων για την ανάπτυξη της νέας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων και αποτελεί μέρος του στρατηγικού πλάνου για την προώθηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα στην Κύπρο.

Την Ημερίδα, η οποία απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στο δίκτυο Λειτουργών-Συνδέσμων που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι σχετικά με το θέμα της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων του δημοσίου στα διάφορα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες, παρακολούθησαν πέραν των 150 ατόμων.  Σκοπός της Ημερίδας, πέραν της παρουσίασης της νέας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων και των κύριων λειτουργιών της, ήταν η παροχή ενημέρωσης στους συμμετέχοντες αναφορικά με την πορεία και την εξέλιξη του έργου της προώθησης των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο, καθώς και η παρουσίαση περιπτώσεων επαναχρησιμοποίησης δεδομένων του δημοσίου στην Κύπρο.

Κατά το δεύτερο μέρος της ημερίδας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα σύντομο εργαστήριο, το οποίο περιλάμβανε σύντομη παρουσίαση των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών που διέπουν τη διαδικασία διάθεσης δεδομένων μέσω της νέας Πύλης, επίδειξη των διαδικασιών της νέας Πύλης (δημιουργία συνόλου δεδομένων, ανάρτηση αρχείων/πόρων, επικαιροποίηση δεδομένων κ.ά.), καθώς και να ενημερωθούν για τη διαδικασία έκδοσης κωδικών πρόσβασης στη νέα Πύλη.

Παρουσιάσεις:

1 - Σύνοψη Στρατηγική και Εξελίξεις
2 - Παρουσίαση Νέας Πύλης
3 - Νεοφυής Επιχείρηση Politica
4 - Νέα Πύλη - Μεθοδολογία και Προσέγγιση
5 - Διαδικασίες Διαχείρισης Νέα Πύλης
6 - Επόμενα Βήματα