Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογη της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Αδειες Διαμονής (Single Permits) Υπηκόων Τρίτων Χωρών ανά Διάρκεια Άδειας, Είδος Απόφασης και Λόγο παραχώρησης

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αδειες Διαμονής (Single Permits) Υπηκόων Τρίτων Χωρών ανά λόγο παραχώρησης, διάρκεια άδειας και είδος απόφασης (νέα, ανανέωση, κλπ), ανά έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
reason decision duration 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EDUC CHG M3-5 18 0 0 0 0 0 0 0 :
EDUC CHG M6-11 2 0 0 0 0 0 0 0 :
EDUC CHG M_GE12 7 0 0 0 0 0 0 0 :
EDUC CHG TOTAL 27 0 0 0 0 0 0 0 :
EDUC GRNT_FRST M3-5 2127 902 822 216 739 182 155 65 :
EDUC GRNT_FRST M6-11 1137 1480 3507 3044 4120 3044 1538 734 :
EDUC GRNT_FRST M_GE12 17 4 12 7 2 2 11 7 :
EDUC GRNT_FRST TOTAL 3281 2386 4341 3267 4861 3228 1704 806 :
EDUC RNEW M3-5 516 146 201 203 235 209 138 253 :
EDUC RNEW M6-11 2819 1375 3865 4619 3332 2261 1143 1352 :
EDUC RNEW M_GE12 71 15 80 164 55 89 41 34 :
EDUC RNEW TOTAL 3406 1536 4146 4986 3622 2559 1322 1639 :
EDUC TOTAL M3-5 2661 1048 1023 419 974 391 293 318 :
EDUC TOTAL M6-11 3958 2855 7372 7663 7452 5305 2681 2086 :
EDUC TOTAL M_GE12 95 19 92 171 57 91 52 41 :
EDUC TOTAL TOTAL 6714 3922 8487 8253 8483 5787 3026 2445 :
EMP CHG M3-5 6 0 0 0 0 0 0 0 :
EMP CHG M6-11 4 0 0 0 0 0 0 0 :
EMP CHG M_GE12 37 0 0 0 0 0 0 0 :
EMP CHG TOTAL 47 0 0 0 0 0 0 0 :
EMP GRNT_FRST M3-5 1979 961 1814 1529 1110 871 988 1714 :
EMP GRNT_FRST M6-11 1902 2445 2554 2381 2452 2100 2339 1882 :
EMP GRNT_FRST M_GE12 5919 4438 6137 5722 4506 4267 3910 4377 :
EMP GRNT_FRST TOTAL 9800 7844 10505 9632 8068 7238 7237 7973 :
EMP RNEW M3-5 824 526 721 583 342 584 657 803 :
EMP RNEW M6-11 4481 4403 3630 4519 4430 6757 10032 10655 :
EMP RNEW M_GE12 10757 10047 8548 8429 6617 7721 4046 4155 :
EMP RNEW TOTAL 16062 14976 12899 13531 11389 15062 14735 15613 :
EMP TOTAL M3-5 2809 1487 2535 2112 1452 1455 1645 2517 :
EMP TOTAL M6-11 6387 6848 6184 6900 6882 8857 12371 12537 :
EMP TOTAL M_GE12 16713 14485 14685 14151 11123 11988 7956 8532 :
EMP TOTAL TOTAL 25909 22820 23404 23163 19457 22300 21972 23586 :
FAM CHG M3-5 17 0 0 0 0 0 0 0 :
FAM CHG M6-11 49 0 0 0 0 0 0 0 :
FAM CHG M_GE12 214 0 0 0 0 0 0 0 :
FAM CHG TOTAL 280 0 0 0 0 0 0 0 :
FAM GRNT_FRST M3-5 99 36 67 56 46 41 109 35 :
FAM GRNT_FRST M6-11 213 154 197 170 139 129 218 34 :
FAM GRNT_FRST M_GE12 412 132 104 91 65 51 18 206 :
FAM GRNT_FRST TOTAL 724 322 368 317 250 221 345 275 :
FAM RNEW M3-5 51 36 46 22 14 16 83 32 :
FAM RNEW M6-11 603 597 771 763 670 1068 1159 356 :
FAM RNEW M_GE12 731 564 563 391 323 525 131 745 :
FAM RNEW TOTAL 1385 1197 1380 1176 1007 1609 1373 1133 :
FAM TOTAL M3-5 167 72 113 78 60 57 192 67 :
FAM TOTAL M6-11 865 751 968 933 809 1197 1377 390 :
FAM TOTAL M_GE12 1357 696 667 482 388 576 149 951 :
FAM TOTAL TOTAL 2389 1519 1748 1493 1257 1830 1718 1408 :
OTH CHG M3-5 6 0 0 0 0 0 0 0 :
OTH CHG M6-11 40 0 0 0 0 0 0 0 :
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Permit_Duration Code
3 to 6 months M3-5
6 to 12 months M6-11
more than 12 months M_GE12
Total TOTAL
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code Permit Type
TOTAL SP Total
GRNT_FRST SP First permit
CHG SP Change of status
RNEW SP Renewed
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Main Reason Code
Family FAM
Education EDUC
Occupation OCCUP
Other OTH
Field Value
Organization Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
4e79741e-9cdd-4567-b07d-2eebf6566309
Spatial
POLYGON ((31.755981445313 34.366960909265, 31.755981445313 35.876532601369, 34.942016601563 35.876532601369, 34.942016601563 34.366960909265))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Αγνή Παπαγεωργίου
Contact email
apapageorgiou@moi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

402