Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Ανεργία κατά Επαγγελματική Υπόσταση, Οικονομική Δραστηριότητα NACE (Αναθ.2) της Τελευταίας Εργασίας και Φύλο, Τριμηνιαία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Ανεργία κατά επαγγελματική υπόσταση, οικονομική δραστηριότητα NACE (Αναθ.2) της τελευταίας εργασίας και φύλο, από το 2008 και εντεύθεν, σε τριμηνιαία βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό 1ecad22e-457c-4fdf-9216-a9725f35ce55
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.690063476562 34.562131662865, 31.690063476562 35.801246975086, 34.898071289063 35.801246975086, 34.898071289063 34.562131662865))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Μαρία Χατζηπροκόπη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

24