Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι ένα ανεξάρτητο σώμα αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Προσφυγών Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος αποφάσεων Αναθεωρήτικής Αρχής Προσφορών επί προσφυγών που κατατέθηκαν από το 2004 και εντεύθεν. Για κάθε προσφυγή περιλαμβάνονται: (α) αριθμός ιεραρχικής προσφυγής (β) ημερομηνία καταχώρησης (γ) όνομα αιτητή (δ) αναθέτουσα αρχή (ε) ημερομηνία απόφασης (ζ) απόφαση (η) Access URL για κείμενο απόφασης

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Recource No Submission Date Applicant Awarding Authority Decision Date Decision Decision URL
1/2004 30/4/2004 SOGREAH CONSULTANTS - A.F. MODINOS & S.A. VRAHIMIS Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας 8/6/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/0E2644A1929E6859C2257DD4002A2C87/$file/hierarchical recourse-1-2004.pdf?OpenElement
2/2004 14/6/2004 G.A.P. VASSILOPOULOS INSURANCE AGENCIES LTD Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 5/7/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/8F4DCC085392B0E3C2257DD4002A2C86/$file/hierarchical recourse-2-2004.pdf?OpenElement
3/2004 15/6/2004 ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 6/8/2004 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/42407308600E8DB9C2257DD4002A2C88/$file/hierarchical recourse-3-2004.pdf?OpenElement
4/2004 18/6/2004 Α/ΦΟΙ ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 13/7/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C98A77F3D138B63AC2257DD4002A2C89/$file/hierarchical recourse-4-2004.pdf?OpenElement
5/2004 28/6/2004 REMITONIA CO. LTD Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 30/7/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/6AEF2C376BBD650EC2257DD4002A2C8A/$file/hierarchical recourse-5-2004.pdf?OpenElement
6/2004 5/7/2004 Α. ΛΟΥΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 2/8/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D1D1DBE99FDF1187C2257DD4002A2C8B/$file/hierarchical recourse-6-2004.pdf?OpenElement
7/2004 6/7/2004 DOMS CARS LTD Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 6/8/2004 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/56A439CA986DD2D6C2257DD4002A2C8C/$file/hierarchical recourse-7-2004.pdf?OpenElement
8/2004 9/7/2007 LOGICOM PUBLIC LIMITED Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 12/8/2004 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C5D46533A245A0E9C2257DD4002A2C8D/$file/hierarchical recourse-8-2004.pdf?OpenElement
9/2004 15/7/2004 ELITE DEVELOPING COMPANY LTD Τμήμα Δημοσίων Έργων 10/12/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/419D1DF98325BE8CC2257DD4002A2C8E/$file/hierarchical recourse-9-2004.pdf?OpenElement
10/2004 20/7/2004 ATLANTIC INSURANCE CO. LTD Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 8/10/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/E8DA12762D5880FDC2257DD4002A2C8F/$file/hierarchical recourse-10-2004.pdf?OpenElement
11/2004 26/7/2004 CHARA FASHIONS LTD Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 28/9/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/558BEB40A2BFC44FC2257DD4002A2C90/$file/hierarchical recourse-11-2004.pdf?OpenElement
12/2004 29/7/2004 AME INTERNATIONAL GMBH Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 18/10/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/9A2ECFBCE6FB119DC2257DD4002A2C91/$file/hierarchical recourse-12-2004.pdf?OpenElement
13/2004 30/7/2004 EUROSYSTEMS DATENVERARBE TIONGS GMBH Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 18/10/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/DDE5281E039AED78C2257DD4002A2C92/$file/hierarchical recourse-13-2004.pdf?OpenElement
14/2004 6/8/2004 NETVISION LTD Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 12/10/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/32DAFCE9AF6EE055C2257DD4002A2C93/$file/hierarchical recourse-14-2004.pdf?OpenElement
15/2004 6/8/2004 NETINFO GROUP OF COMPANIES LTD Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 18/10/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/938DD1C9B17184CEC2257DD4002A2C94/$file/hierarchical recourse-15-2004.pdf?OpenElement
16/2004 9/8/2004 HEWELETT PACKARD HELLAS E.P.E Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 18/10/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D5BA01D3CF38EBF1C2257DD4002A2C95/$file/hierarchical recourse-16-2004.pdf?OpenElement
17/2004 16/8/2004 M.G MEDICOM SERVICES LTD Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 4/10/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/EF546EF009365B13C2257DD4002A2C96/$file/hierarchical recourse-17-2004.pdf?OpenElement
18/2004 19/8/2004 SAINT-GOBAIN PAM & NEOPHYTOS DEMETRIOU LTD Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 18/10/2004 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/26EB02428C75F3F0C2257DD4002A2C97/$file/hierarchical recourse-18-2004.pdf?OpenElement
19/2004 19/8/2004 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 5/10/2004 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/FB7CC2C212F5A060C2257DD4002A2C98/$file/hierarchical recourse-19-2004.pdf?OpenElement
20/2004 20/9/2004 LYSSIOTIS TRADING CORPORATION LTD Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 18/11/2004 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/B5B69F57D5B26F13C2257DD4002A2C99/$file/hierarchical recourse-20-2004.pdf?OpenElement
21/2004 22/9/2004 PODIUM ENGINEERING LTD Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 8/11/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/E5A34DEF9CB848DCC2257DD4002A2C9A/$file/hierarchical recourse-21-2004.pdf?OpenElement
22/2004 23/9/2004 ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ Τμήμα Δημοσίων Έργων 12/11/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/707DC1ED1F66DC15C2257DD4002A2C9B/$file/hierarchical recourse-22,23-2004.pdf?OpenElement
23/2004 23/9/2004 ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ Τμήμα Δημοσίων Έργων 12/11/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/38982DF15AA71CFCC2257DD4002A2C9C/$file/hierarchical recourse-22,23-2004.pdf?OpenElement
24/2004 27/9/2004 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 13/12/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/4CEDADC19F9DFE3EC2257DD4002A2C9D/$file/hierarchical recourse-24-2004.pdf?OpenElement
25/2004 29/9/2004 CYBARCO LTD Τμήμα Δημοσίων Έργων 16/11/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/98584E6DB8C86F66C2257DD4002A2C9E/$file/hierarchical recourse-25-26-27-2004.pdf?OpenElement
26/2004 29/9/2004 CYBARCO LTD Τμήμα Δημοσίων Έργων 16/11/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D5FFBC661381C531C2257DD4002A2C9F/$file/hierarchical recourse-25-26-27-2004.pdf?OpenElement
27/2004 29/9/2004 CYBARCO LTD Τμήμα Δημοσίων Έργων 16/11/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D81E57D2D4D4A3A1C2257DD4002A2CA0/$file/hierarchical recourse-25-26-27-2004.pdf?OpenElement
28/2004 30/9/2004 ΕΠΑΥΛΙΣ ΚΟΜΗΤΗΣ ΛΤΔ Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 30/11/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/80B9F071A9E6E5C7C2257DD4002A2CA1/$file/hierarchical recourse-28-2004.pdf?OpenElement
29/2004 4/10/2004 ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΛΤΔ Κοινοτικό Συμβούλιο Φαρμακά 14/10/2004 Άκυρη
30/2004 6/10/2004 C.P. FOODLAB LTD Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 13/12/2004 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/F993EE94D3D07D6CC2257DD4002A2CA3/$file/hierarchical recourse-30-2004.pdf?OpenElement
31/2004 14/10/2004 ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΝΟΡΑ ΛΤΔ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2/2/2005 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/4E3D9B1C02A8E00BC2257DD4002A2CA4/$file/hierarchical recourse-31-2004.pdf?OpenElement
32/2004 15/10/2004 BELCY COMPANY LTD Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 8/12/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/083470065EDC5310C2257DD4002A2CA5/$file/hierarchical recourse-32-2004.pdf?OpenElement
33/2004 22/10/2004 GREENTECH TRADING LTD Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 30/11/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/8995B419FA5F0185C2257DD4002A2CA6/$file/hierarchical recourse-33-2004.pdf?OpenElement
34/2004 25/10/2004 GCC COMPUTERS Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 28/12/2004 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/0E862A2CD1D152EAC2257DD4002A2CA7/$file/hierarchical recourse-34-2004.pdf?OpenElement
35/2004 27/10/2004 G.C. HADJICOSTAS CONSULTANCIES Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 20/12/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D9411F79922155D1C2257DD4002A2CA8/$file/hierarchical recourse-35-2004.pdf?OpenElement
36/2004 1/11/2004 NETVISION LTD Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 23/12/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/4F740DF6EA8D27DCC2257DD4002A2CA9/$file/hierarchical recourse-36-2004.pdf?OpenElement
37/2004 3/11/2004 PAPAETIS MEDICAL CO LTD Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 30/11/2004 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/23128D9F36AEE930C2257DD4002A2CAA/$file/hierarchical recourse-37-2004.pdf?OpenElement
38/2004 3/11/2004 HOSPITEC CO LTD Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 1/12/2004 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/066267FD082F4E21C2257DD4002A2CAB/$file/hierarchical recourse-38-2004.pdf?OpenElement
39/2004 18/11/2004 CHANAT LIMITED Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 7/2/2005 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/82642E872DC1904AC2257DD4002A2CAC/$file/hierarchical recourse-39-2004.pdf?OpenElement
40/2004 24/11/2004 CYPRUS PHARMATEUTICAL ORGANIZATION LTD Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 25/1/2005 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D370BEF0518CB4ABC2257DD4002A2CAD/$file/hierarchical recourse-40-2004.pdf?OpenElement
41/2004 26/11/2004 HSBC INSURANCE SERVICES (CYPRUS) LTD Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 16/3/2005 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/2CA9E080AA05E551C2257DD4002A2CAE/$file/hierarchical recourse-41-2004.pdf?OpenElement
42/2004 30/11/2004 G.A.P. VASSILOPOULOS INSURANCE AGENCIES LTD Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 23/3/2005 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C027A3AFDC665430C2257DD4002A2CAF/$file/hierarchical recourse-42-2004.pdf?OpenElement
43/2004 3/12/2004 ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ Τμήμα Δημοσίων Έργων 10/2/2005 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C5F742B68E992CB5C2257DD4002A2CB0/$file/hierarchical recourse-43-2004.pdf?OpenElement
44/2004 3/12/2004 G. KALLIS (MANUFACTURES) LTD Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 18/1/2005 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C62E93BA02C3B17BC2257DD4002A2CB1/$file/hierarchical recourse-44-2004.pdf?OpenElement
45/2004 3/12/2004 SAINT-GOBAIN PAM Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 24/1/2005 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/988866A69DC16BE0C2257DD4002A2CB2/$file/hierarchical recourse-45-2004.pdf?OpenElement
46/2004 13/12/2004 AIR TRACTOR INCORPORATION Τμήμα Δασών 2/2/2005 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/700DAD5DD084250BC2257DD4002A2CB3/$file/hierarchical recourse-46-2004.pdf?OpenElement
47/2004 13/12/2004 M.T. PIPERARIS TRADING LTD Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 9/2/2005 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/EB26DCCF268F240EC2257DD4002A2CB4/$file/hierarchical recourse-47-2004.pdf?OpenElement
48/2004 13/12/2004 ARUP - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ I.A.C.O Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 4/2/2005 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/044C0F5091E1E113C2257DD4002A2CB5/$file/hierarchical recourse-48-2004.pdf?OpenElement
49/2004 21/12/2004 VOSIMCON LASER SERVICES LTD Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 25/1/2005 Απορρίπτεται http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/CE306DB965658E4CC2257DD4002A2CB6/$file/hierarchical recourse-49-2004.pdf?OpenElement
50/2004 22/12/2004 THEODOROS IOANNIDES LTD Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 11/2/2005 Επιτυγχάνει http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/B49F82D1AC430266C2257DD4002A2CB7/$file/hierarchical recourse-50-2004.pdf?OpenElement
Field Value
Organization Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
db63043e-b55f-45b1-8121-af15258bade8
Spatial
POLYGON ((31.832885742188 34.394162127477, 31.832885742188 35.814193951437, 35.051879882813 35.814193951437, 35.051879882813 34.394162127477))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ευγενία Κωνσταντίου
Contact email
econstantinou@aap.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1014