Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Δαπάνες Παροχών του Ταμείου Koινωνικών Ασφαλίσεων κατά είδος παροχής

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις ετήσιες δαπάνες (συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα) παροχών του Ταμείου Koινωνικών Ασφαλίσεων κατά είδος παροχής. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 1997 και μετά.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Label Σημείωσεις
Βοήθημα Γάμου Το βοήθημα γάμου καταργήθηκε για όσους η ημερομηνία γάμου είναι από 1.1.2013 και μετά.
Επίδομα Μητρότητας Από 1.1.2013 υπήρξε τροποποίηση στη Νομοθεσία όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος μητρότητας, από 75% σε 72% των ασφαλιστικών μονάδων που έχει σε πίστη της η ασφαλισμένη κατά το σχετικό έτος εισφορών (Ν. 193(Ι)/2012).
Επίδομα Πατρότητας Η νομοθεσία για καταβολή επιδόματος πατρότητας τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2017.
2017 Τα στοιχεία του 2017 δεν είναι ελεγμένα από το Γενικό Ελεγκτή
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος Νόμισμα Θεσμοθετημένη Σύνταξη Σύνταξη Χηρείας Σύνταξη Ανικανότητας Σύνταξη Αναπηρίας Επίδομα Ορφανίας Επίδομα Αγνοουμένου Παροχή λόγω θανάτου Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Επίδομα Πατρότητας Επίδομα Σωματικής Βλάβης Βοήθημα Γάμου Βοήθημα Τοκετού Βοήθημα Κηδείας Γενικό Σύνολο Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Διοικητικά και λειτουργικά έξοδα Γενικό Σύνολο πληρωμών
1997 £ 118444395 36507058 10891378 1367152 857236 562217 925202 19278235 9536494 4870124 674589 488437 1351907 890629 206645053 206645053
1998 £ 127573401 38466999 11939549 1395052 935978 559837 971089 18971764 9740281 5527786 732339 526081 1374931 985069 219700156 219700156
1999 £ 141609856 41693691 12578290 1518106 1038064 576218 1017126 22851680 9559330 5219934 834623 534879 1302362 913423 241247582 241247582
2000 £ 156887446 45409874 14272136 1617762 1126991 585672 1032155 23604708 13368115 6865380 987936 531145 1484688 1123376 268897384 3363964 272261348
2001 £ 170380738 48990804 16021849 1750231 1246122 601498 907784 19973230 12396425 6503885 995149 617032 1406141 1001753 282792641 3316699 286109340
2002 £ 191471253 60898434 17764448 1929524 1341751 688174 1084770 23631403 12614133 6833118 991619 700472 1406685 1089232 322445016 3360503 325805519
2003 £ 210268651 62523268 19361508 2028252 1453560 669068 1073882 27804102 14666638 7555682 1094343 988827 1460480 1149427 352097688 4319546 356417234
2004 £ 227351130 65829527 20838267 2142807 1530343 667235 1138126 28276029 15238204 8181126 1292807 886000 1505796 1182098 376059495 4669481 380728976
2005 £ 249774050 71506036 23296395 2385037 1713176 677432 1189445 31799369 14886306 8776146 1332993 982840 1559315 1296577 411175117 2392580 4858212 418425909
2006 £ 267151949 75530189 25772673 2545010 1863953 673517 1178666 33375431 16575824 10049113 1335464 1238177 1901550 1335631 440527147 2475126 5026970 448029243
2007 499888051 134918947 46987507 4642950 3326418 1097754 2157670 54812341 30104030 17026412 2096310 1687123 2656627 2259607 803661746 5708390 9057269 818427405
2008 564532613 146765103 49833583 4812514 3609383 1207891 2278306 54291437 33655016 23282789 2281024 2330568 3609585 2464692 894954504 6273638 9917473 911145615
2009 619853506 153516486 50580114 4971184 3684671 1170030 2456809 77869786 36845847 25498581 2427696 2133043 3416800 2600661 987025214 6955551 10292520 1004273285
2010 693503976 163520393 52135303 5004419 3867126 1130857 2508996 85809195 42111338 31157717 1840339 2606327 4061330 2789666 1092046982 7593112 10480304 1110120398
2011 770523370 173013251 53479266 5105616 4315123 1099417 2567433 98390894 36353281 29481906 2002774 2496284 4249553 2586468 1185664636 8222300 10744338 1204631274
2012 837080568 180351848 54022051 5023743 4357023 1094348 2624340 124468629 41788284 32848209 1810863 3405790 4788171 3307573 1296971440 8019301 10899056 1315889797
2013 880627118 185068159 51521971 4956115 4249186 1061280 2613570 150239188 33323259 30859611 1624722 917693 4284450 1958619 1353304940 7481107 9263318 1370049365
2014 925287392 189657808 48673682 4903060 4146914 999620 2535378 117040680 33236521 29300780 1283243 3910 4485972 1990479 1363545439 6988098 8769997 1379303533
2015 964858649 193908373 47483521 4646647 4069621 932328 2447988 97619229 29046119 28099407 1200690 0 4326035 2181743 1380820350 3425781 8325478 1392571609
2016 1005849308 199202413 44234203 4595154 4049977 871627 2398021 85901796 34471307 25342007 1556138 0 3682840 2162467 1414317258 3580575 8686154 1426583987
2017 1047076600 205290867 41523686 4453926 3971923 842028 2333864 81444714 30185853 22040691 621604 1390411 0 4405207 2181754 1447763128 3071563 9320406 1460155097
2018 1088072621 209621044 39114483 4382813 3801484 812710 2299054 76242272 35317184 29768711 1690823 1659898 0 4034625 1937077 1498754799 2663886 9435044 1510853729
Field Value
Organization Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
551e960d-e118-4061-b02c-fb3b850041ff
Spatial
POLYGON ((31.953735351563 34.394162127477, 31.953735351563 35.751806320311, 34.953002929688 35.751806320311, 34.953002929688 34.394162127477))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταύρη Χρίστου
Contact email
schristou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

276