Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Δίκτυο Natura2000

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οι σύνδεσμοι περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις περιοχές Natura2000 της Κύπρου (ΖΕΠ, ΤΚΣ, ΕΖΔ), σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 92/43/EEC (Οδηγία για τους Οικοτόπους) και την Οδηγία για τα πτηνά. 

ΖΕΠ - Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Οδηγία για τα Πτηνά) 

ΤΚΣ - Τοποθεσίες Κοινοτικής Σημασίας (Οδηγία για τους Οικοτόπους) 

ΕΖΔ - Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Οδηγία για τους Οικοτόπους)

Σύνδεσμος 1 - Δίκτυο Natura 2000 - Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων EIONET - περιλαμβάνει τα επίσημα δεδομένα που υποβάλλονται στην ΕΕ σε ετήσια βάση (εφόσον υπάρχουν αλλαγές στο δίκτυο). Τα υποβληθέντα δεδομένα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αρχεία: Χάρτης περιοχών Natura2000 (shapefile), Επεξηγηματικές σημειώσεις για τις αλλαγές (pdf) και Λίστα περιοχών Natura (xml).

Σύνδεσμος 2 - Πληροφορίες για το Δίκτυο Natura 2000 - Ιστοσελίδα Τμήματος Περιβάλλοντος - περιλαμβάνει έναν συνεχώς ενημερωμένο πίνακα με τη λίστα των περιοχών Natura2000 και τα σχετικά Πρότυπα Έντυπα Δεδομένων (SDF), Διατάγματα, Σχέδια Διαχείρισης και μέτρα προστασίας.

 

Field Value
Organization Τμήμα Περιβάλλοντος
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
d1589549-6acb-4e8f-889b-bcbb14df224f
Spatial
POLYGON ((31.168828 33.959119, 31.168828 36.099973, 35.005038 36.099973, 35.005038 33.959119, 31.168828 33.959119))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
English (United Kingdom)
License
Contact Name
Μαρία Ζωμενή
Contact email
mzomeni@environment.moa.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

40