Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η αποστολή του τμήματος είναι η ανάλωση των διαθέσιμων πόρων και μέσων για τη συνεχή εξασφάλιση σύγχρονων έργων υποδομής για τα δίκτυα αστικών, υπεραστικών και αγροτικών δρόμων, δημόσιων κτηριακών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, νοσοκομείων, λιμενικών έργων και έργων προστασίας της παραλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Δημόσιες Μεταφορές Επαρχίας Λεμεσού

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή δεδομένων των δημόσιων μεταφορών της Επαρχίας Λεμεσού. Τα δεδομένα συλλέγονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου για εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεματικής Δημόσιων Μεταφορών στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνόχής της Ε.Ε. Η συλλογή περιλαμβάνει:

(α) Αρχείο δεδομένων General Transit Feed Specification (GTFS) (στάσεις, πρόγραμμα, διαδρομές), τα οποία  ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν παρίσταται ανάγκη,
(β) Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων τηλεματικής των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο - SIRI
(γ) Διαδρομές σε διανυσματική μορφή shp
 

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η δημοσίευση των πιο πάνω δεδομένων γίνεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μέσω της ιστοσελίδας http://www.motionbuscard.org.cy/

2. Τα δεδομένα αναφορικά τόσο με τις στάσεις όσο και με τις διαδρομές των λεωφορείων αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ως εκ τούτου δυνατόν να υπάρχουν τροποποιήσεις, οι οποίες να μην αποτυπώνονται στα δεδομένα για κάποιο διάστημα. Kαταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναρτώνται να είναι επικαιροποιημένα και χωρίς λάθη. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες και δεδομένα που αναρτώνται είναι ακριβή. Όταν εντοπίζονται σφάλματα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτά να διορθώνονται. 

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Δημοσίων Έργων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό bacf544e-93e8-4357-ba45-e1bac0333468
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((33.133735656738 34.883449082734, 33.130302429199 34.865985948921, 33.137168884277 34.858661595335, 33.154335021973 34.851336589522, 33.172874450684 34.851900074662, 33.196907043457 34.846828569479, 33.218193054199 34.841193197141, 33.226432800293 34.830484926713, 33.235359191895 34.817520420202, 33.24634552002 34.806245277636, 33.261451721191 34.796660193507, 33.269691467285 34.783126412794, 33.276557922363 34.775794687621, 33.276557922363 34.762821577841, 33.270378112793 34.745897065994, 33.271751403809 34.736869241469, 33.275184631348 34.730662039895, 33.277244567871 34.718246238174, 33.271751403809 34.710344302644, 33.256645202637 34.70582857194, 33.225746154785 34.70526408827, 33.19896697998 34.70639305176, 33.172874450684 34.709779849787, 33.15502166748 34.712037638102, 33.124809265137 34.706957527727, 33.100776672363 34.700183561912, 33.087730407715 34.693409041498, 33.059577941895 34.683810854974, 33.045845031738 34.671388020545, 33.034858703613 34.667999651384, 33.020439147949 34.657268901422, 33.021125793457 34.656139267958, 33.016319274902 34.647666526222, 33.012886047363 34.644842086536, 33.009452819824 34.634108338283, 33.005332946777 34.623373200888, 33.008079528809 34.59850755042, 33.014945983887 34.585506633095, 33.027305603027 34.574199833992, 33.036918640137 34.569111272612, 33.027305603027 34.562891496896, 33.018379211426 34.566849589812, 33.008079528809 34.567415016279, 32.998466491699 34.568545857679, 32.988166809082 34.570807494342, 32.977867126465 34.571372893896, 32.970314025879 34.573069069488, 32.965507507324 34.567415016279, 32.949714660645 34.569111272612, 32.938041687012 34.569111272612, 32.92911529541 34.567415016279, 32.930488586426 34.573634453663, 32.939414978027 34.577592035223, 32.940101623535 34.584941329671, 32.935981750488 34.599637968819, 32.918815612793 34.618852727497, 32.910575866699 34.633543365682, 32.897529602051 34.645406982171, 32.885856628418 34.656704086615, 32.873497009277 34.663481610252, 32.866630554199 34.667434909717, 32.861137390137 34.666305414832, 32.855644226074 34.669693853289, 32.84740447998 34.669129123171, 32.843284606934 34.664046378867, 32.832298278809 34.665740661615, 32.821998596191 34.666305414832, 32.81925201416 34.662916837787, 32.811012268066 34.663481610252, 32.807579040527 34.661787281309, 32.801399230957 34.661222497296, 32.793159484863 34.663481610252, 32.784233093262 34.65952812216, 32.773933410645 34.657268901422, 32.761573791504 34.656139267958, 32.756080627441 34.653315116937, 32.752647399902 34.648231402614, 32.745780944824 34.646536761894, 32.736854553223 34.647101645983, 32.726554870605 34.648796275156, 32.719688415527 34.647666526222, 32.71556854248 34.643147376541, 32.706642150879 34.64145263191, 32.690849304199 34.642582465513, 32.68123626709 34.64936114385, 32.668190002441 34.651620580136, 32.65308380127 34.656139267958, 32.644157409668 34.665740661615, 32.646903991699 34.677599670699, 32.648277282715 34.687763184203, 32.640724182129 34.699054513689, 32.640724182129 34.70526408827, 32.653770446777 34.707521999843, 32.65926361084 34.712602075551, 32.662010192871 34.7221969228, 32.67162322998 34.723890015567, 32.677803039551 34.727840430515, 32.686729431152 34.734047844004, 32.697715759277 34.739126290083, 32.701835632324 34.746461272272, 32.713508605957 34.748718058845, 32.716255187988 34.748153867983, 32.718315124512 34.753231447006, 32.724494934082 34.765077917329, 32.729301452637 34.772974619836, 32.725868225098 34.777486682029, 32.716941833496 34.780306595604, 32.708015441895 34.780870566753, 32.705268859863 34.789329671317, 32.708015441895 34.797224052836, 32.716941833496 34.799479451591, 32.723121643066 34.80342625094, 32.723808288574 34.812446796969, 32.736854553223 34.818647849602, 32.745094299316 34.820338964772, 32.750587463379 34.826539423369, 32.751960754395 34.836121032136, 32.755393981934 34.844010931543, 32.763633728027 34.854153976633, 32.771873474121 34.860915312063, 32.780113220215 34.86316896704, 32.784233093262 34.868802834309, 32.786293029785 34.874999642493, 32.794532775879 34.873872984836, 32.798652648926 34.880069410868, 32.791786193848 34.885702120101, 32.786979675293 34.88682861562, 32.779426574707 34.891897654348, 32.775993347168 34.896403204004, 32.772560119629 34.903724195133, 32.773933410645 34.916112077997, 32.775993347168 34.926809199796, 32.780799865723 34.933001632976, 32.782859802246 34.938067821543, 32.776679992676 34.942570837567, 32.779426574707 34.94932489798, 32.78491973877 34.94932489798, 32.791786193848 34.94932489798, 32.79727935791 34.950450520623, 32.801399230957 34.960580428885, 32.80689239502 34.959454945349, 32.817878723145 34.955515631251, 32.826118469238 34.951013326149, 32.838478088379 34.949887711233, 32.85083770752 34.943696552939, 32.864570617676 34.939193598729, 32.878303527832 34.935816220811, 32.889289855957 34.935816220811, 32.898216247559 34.934690397266, 32.909202575684 34.932438703819, 32.920188903809 34.932438703819, 32.926368713379 34.936379126789, 32.935981750488 34.943696552939, 32.947654724121 34.947636435036, 32.955894470215 34.952138925608, 32.962760925293 34.952701719542, 32.984046936035 34.951013326149, 32.999839782715 34.946510773755, 33.008079528809 34.939193598729, 33.019065856934 34.928498091563, 33.029365539551 34.926246228149, 33.04515838623 34.918927245234, 33.054084777832 34.908229096074, 33.059577941895 34.900908506542, 33.063697814941 34.893024064928, 33.076057434082 34.887391857589, 33.084297180176 34.894150460065, 33.088417053223 34.896966380335, 33.091850280762 34.898092721415, 33.111763000488 34.896966380335, 33.116569519043 34.887391857589, 33.12686920166 34.883449082734))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Λεμεσός
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Αριστοτέλης Σάββα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας asavva@pwd.mcw.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

796