Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Ημέρα Ατυχήματος

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά ημέρα ατυχήματος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
2012 337 321 302 289 284 126 82
2013 288 263 258 264 264 118 83
2014 306 269 269 266 288 137 83
2015 291 295 259 251 278 139 83
2016 374 298 305 318 300 159 151
2017 344 368 351 346 342 188 131
2018 348 341 359 384 391 193 140
2019 363 334 363 401 346 215 146
2020 305 264 250 236 254 137 81
2021 281 224 226 255 248 124 75
2022 248 219 223 237 200 116 92
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
f33b81b7-9f53-42bd-8015-bc266d6de328
Spatial
POLYGON ((31.865844726563 34.42135450823, 31.865844726563 35.778549871932, 34.909057617188 35.778549871932, 34.909057617188 34.42135450823))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

32