Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Μήνα Ατυχήματος

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά μήνα ατυχήματος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year January February March April May June July August September October November December
2012 148 122 145 129 167 175 207 126 156 151 115 100
2013 122 109 80 123 130 155 151 131 165 152 116 104
2014 108 114 111 100 170 175 178 129 148 156 116 113
2015 105 100 118 127 133 134 169 153 155 148 139 115
2016 132 113 131 124 164 194 216 164 202 179 179 107
2017 143 119 183 146 193 211 212 167 209 177 166 144
2018 154 152 170 149 236 207 224 193 194 198 146 133
2019 163 163 161 170 212 208 225 173 202 193 175 123
2020 145 138 106 54 125 147 155 110 163 142 127 115
2021 96 104 125 99 118 145 122 119 139 139 118 109
2022 70 89 91 97 155 124 132 109 133 121 125 89
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
52d345c5-c886-4ed0-89dd-57c11d4f9f94
Spatial
POLYGON ((31.788940429688 34.303457050541, 31.788940429688 35.832009993904, 34.996948242188 35.832009993904, 34.996948242188 34.303457050541))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

64