Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Ώρα Ατυχήματος

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά ώρα ατυχήματος Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year 00:00 - 06:59 07:00 - 07:59 08:00 - 08:59 09:00 - 09:59 10:00 - 10:59 11:00 - 11:59 12:00 - 12:59 13:00 - 13:59 14:00 - 14:59 15:00 - 15:59 16:00 - 16:59 17:00 - 17:59 18:00 - 18:59 19:00 - 19:59 20:00 - 23:59
2012 82 78 163 182 213 196 151 132 143 124 70 60 33 37 77
2013 68 77 127 155 206 178 147 105 123 100 65 47 36 27 77
2014 59 66 124 173 208 216 132 115 118 100 63 58 40 33 113
2015 64 78 129 158 185 181 150 109 129 102 65 44 41 40 121
2016 89 88 146 171 239 198 162 123 139 149 80 75 59 49 138
2017 80 104 154 194 239 248 164 157 165 132 106 72 61 48 146
2018 88 101 158 205 262 241 220 158 167 169 87 72 44 45 139
2019 72 99 170 196 269 236 186 173 185 145 107 81 53 58 138
2020 51 76 134 138 176 186 120 117 138 107 79 37 34 46 88
2021 64 68 116 121 180 179 124 108 129 97 67 33 32 31 84
2022 67 59 101 139 159 157 114 104 102 95 60 40 27 32 79
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
36e4ac00-229d-46a9-81a2-4548ebbe982a
Spatial
POLYGON ((31.849365234375 34.426735285678, 31.849365234375 35.77492887569, 35.013427734375 35.77492887569, 35.013427734375 34.426735285678))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

39