Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Πηγή Πρώτης Πληροφόρησης για το Ατύχημα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Εργατικά Ατυχήματα ανά Πηγή Πρώτης Πληροφόρησης για το Ατύχημα, σε ετήσια βάση από το 2012 και εντέυθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ Εργοδότη Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αστυνομία Δικηγόρο Παθόντα Παθόντα Επιτροπή Ασφάλειας Άλλο Ασφαλιστική Εταιρεία Συντεχνία Συνάδελφο Παθόντα Ανώνυμο Συγγενή / Γνωστό Παθόντα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ιατρό Εργασίας Εξετάζοντα Ιατρό Πυροσβεστική Υπηρεσία Οικογενειακό Ιατρό
2012 1645 41 29 9 8 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2013 1476 15 23 4 4 0 5 4 1 1 0 1 1 0 1 2 0
2014 1564 19 12 5 6 2 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 0
2015 1557 16 10 3 5 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
2016 1862 22 4 5 4 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0
2017 2008 34 8 4 9 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
2018 2109 14 18 2 5 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0
2019 2117 8 18 3 10 1 1 0 1 0 1 5 2 0 0 1 0
2020 1500 4 9 6 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0
2021 1388 8 14 9 5 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 0
2022 1290 18 10 6 4 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
2ecbce8f-09d0-45c7-b06b-49127386f238
Spatial
POLYGON ((31.755981445313 34.376028963741, 31.755981445313 35.778549871932, 35.128784179688 35.778549871932, 35.128784179688 34.376028963741))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

47