Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Θέση Εργασίας Παθόντα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά κατηγορία θέσης εργασίας παθόντα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ Συνήθης θέση εργασίας Περιστασιακή ή κινητή θέση εργασίας Άλλη θέση εργασίας Μη προσδιοριζόμενη
2012 1056 678 4 3
2013 997 534 7 0
2014 1099 510 9 0
2015 1086 501 9 0
2016 1414 481 10 0
2017 1584 481 5 0
2018 1586 556 14 0
2019 1594 567 7 0
2020 1000 522 5 0
2021 927 498 8 0
2022 942 387 6 0
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
387b7c23-5c9a-47b6-9a72-207c58b40b37
Spatial
POLYGON ((31.959228515625 34.336065483289, 31.959228515625 35.864013145172, 34.903564453125 35.864013145172, 34.903564453125 34.336065483289))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

54