Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Υλικό Παράγοντας Επαφής Παθόντα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά υλικό παράγοντας επαφής παθόντα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες ισόγεια κλπ Υλικά, αντικείμενα, προϊόντα Χερσαία οχήματα Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες υπεράνω της επιφανείας του εδάφους Εργαλεία χειρός ή εργαλεία κατευθυνόμενα με το χέρι, μηχανικά Εργαλεία χειρός, χωρίς κινητήρα Εξοπλισμός γραφείου, ατομικός εξοπλισμός, αθλητικός εξοπλισμός, κλπ Συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης Μηχανήματα και εξοπλισμός - σταθερά Δεν υπάρχει υλικός παράγοντας Χημικές, εκρηκτικές, ραδιενεργές, βιολογικές ουσίες Εργαλεία χειρός χωρίς προδιαγραφές πηγής ισχύος Μηχανήματα και εξοπλισμός φορητά ή κινητά Ζώντες οργανισμοί και ανθρώπινα όντα Άλλοι φυσικοί παράγοντες Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες - κάτω από την επιφάνεια του εδάφους Άλλα μεταφορικά οχήματα Απόβλητα χύδην Συστήματα τροφοδοσίας και διανομής υλικών, δίκτυα αγωγών Κινητήρες, συστήματα μετάδοσης και αποθήκευσης ενέργειας Φυσικά φαινόμενα και στοιχεία της φύσης Συσκευές και εξοπλισμός ασφαλείας
2012 17 386 201 118 69 60 24 69 56 8 48 23 51 26 22 523 15 2 7 8 4 4
2013 7 296 175 69 51 62 28 68 57 66 31 26 27 26 18 498 7 6 8 5 3 4
2014 463 322 181 81 65 59 48 65 44 83 50 23 38 34 14 8 6 11 11 6 4 2
2015 439 321 203 84 71 67 55 87 59 37 40 19 30 26 16 9 2 11 4 7 3 6
2016 565 350 260 100 97 76 74 72 63 53 48 35 33 28 18 8 6 6 6 3 3 1
2017 591 410 264 110 107 71 75 81 74 56 52 31 48 49 9 6 5 13 3 9 2 4
2018 672 388 251 118 109 77 79 127 59 51 63 26 45 21 8 14 7 11 10 4 2 14
2019 679 361 235 127 56 108 91 112 88 79 59 48 33 25 10 15 12 4 8 12 2 4
2020 506 253 195 123 68 44 26 78 54 31 28 26 45 14 4 9 3 8 6 2 4 0
2021 499 254 167 95 44 39 38 66 51 15 33 31 37 19 3 10 6 13 5 2 2 4
2022 417 239 152 135 38 48 30 70 56 22 24 18 31 19 3 9 8 3 3 2 2 6
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
28facab0-1e64-4cae-9a5a-9caf86cbae10
Spatial
POLYGON ((31.909790039063 34.412291363453, 31.909790039063 35.867630080139, 34.931030273438 35.867630080139, 34.931030273438 34.412291363453))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

61