Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα από Πτώση

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων λόγω πτώσης. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ ΑΙΤΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
2012 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 1741 328
2012 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 274 29
2012 Πτώσεις από Ύψος 218 78
2013 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 1538 250
2013 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 238 21
2013 Πτώσεις από Ύψος 250 86
2014 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 1618 185
2014 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 300 22
2014 Πτώσεις από Ύψος 199 38
2015 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 1596 156
2015 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 255 9
2015 Πτώσεις από Ύψος 179 45
2016 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 1905 172
2016 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 269 14
2016 Πτώσεις από Ύψος 233 49
2017 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 2070 252
2017 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 274 15
2017 Πτώσεις από Ύψος 270 70
2018 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 2156 310
2018 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 311 18
2018 Πτώσεις από Ύψος 270 86
2019 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 2168 333
2019 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 312 33
2019 Πτώσεις από Ύψος 295 102
2020 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 1527 329
2020 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 217 42
2020 Πτώσεις από Ύψος 236 91
2021 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 1433 279
2021 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 225 32
2021 Πτώσεις από Ύψος 212 74
2022 Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού 1335 255
2022 Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο 210 20
2022 Πτώσεις από Ύψος 191 60
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
929d2e10-36ca-43ce-9917-649bbc1631fe
Spatial
POLYGON ((31.898803710938 34.457597263123, 31.898803710938 35.840916515454, 34.821166992188 35.840916515454, 34.821166992188 34.457597263123))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

50