Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδια Υπηρεσία για την πρωτοβάθμια εξέταση των αιτημάτων για διεθνή προστασία, συντονισμό και εποπτεία της διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων υποδοχής και την εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου.

Κάλυψη Δεδομένων

Ετήσια Στατιστικά Αιτήσεων Ασύλου και Αποφάσεων Υπηρεσίας Ασύλου

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αιτήσεις Ασύλου και Αποφάσεις Υπηρεσίας Ασύλου ανά Έτος

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Description Cases Persons Notes
2007 Αιτήσεις (Applications) 5905 6789
2007 Αποφάσεις (Decisions) 6749 7184
2007 Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) 15 36
2007 Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) 115 191
2007 Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) 0 0
2007 Ρητή/Σιωπηρή Απόσυρση (Implicit/Explicit Withdrawal) 0 0
2007 Αρνητικές αποφάσεις (Negative Decisions) 2123 2316
2007 Αριθμός φακέλων που έχουν κλείσει (Close Files) 4496 4641
2007 Εκρεμείς Υποθέσεις (Pending) 8567 9823
2008 Αιτήσεις (Applications) 3449 3922
2008 Αποφάσεις (Decisions) 7537 7912
2008 Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) 27 64
2008 Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) 76 163 για τα έτη 2002-2008 η παραχώρηση Συμπληρωματικής Προστασίας περιλαμβανόταν στη κατηγορία Ανθρωπιστικό Καθεστώς/For years 20022008 Subsidiary Protection was included under the section Humanitarian Status
2008 Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) 0 0 για τα έτη 2002-2008 η παραχώρηση Συμπληρωματικής Προστασίας περιλαμβανόταν στη κατηγορία Ανθρωπιστικό Καθεστώς/For years 20022008 Subsidiary Protection was included under the section Humanitarian Status
2008 Ρητή/Σιωπηρή Απόσυρση (Implicit/Explicit Withdrawal) 0 0 για τα έτη 2002-2008 η απόσυρση αιτήματος περιλαμβανόταν στους αριθμούς φακέλων που είχαν κλείσει/For the years 2002-2008 withdrawal of application was included under the section closed files
2008 Αρνητικές αποφάσεις (Negative Decisions) 3848 4001
2008 Αριθμός φακέλων που έχουν κλείσει (Close Files) 3586 3684 για τα έτη 2002-2008 η απόσυρση αιτήματος περιλαμβανόταν στους αριθμούς φακέλων που είχαν κλείσει/For the years 2002-2008 withdrawal of application was included under the section closed files
2008 Εκρεμείς Υποθέσεις (Pending) 4479 5833
2009 Αιτήσεις (Applications) 2663 3199
2009 Αποφάσεις (Decisions) 5830 7017
2009 Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) 21 49
2009 Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) 19 33
2009 Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) 564 1287
2009 Ρητή/Σιωπηρή Απόσυρση (Implicit/Explicit Withdrawal) 267 285
2009 Αρνητικές αποφάσεις (Negative Decisions) 3034 3325
2009 Αριθμός φακέλων που έχουν κλείσει (Close Files) 1925 2038
2009 Εκρεμείς Υποθέσεις (Pending) 1192 1797
2010 Αιτήσεις (Applications) 2542 2882
2010 Αποφάσεις (Decisions) 2371 2785
2010 Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) 11 31
2010 Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) 8 25
2010 Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) 214 370
2010 Ρητή/Σιωπηρή Απόσυρση (Implicit/Explicit Withdrawal) 187 203
2010 Αρνητικές αποφάσεις (Negative Decisions) 1843 2032
2010 Αριθμός φακέλων που έχουν κλείσει (Close Files) 108 124
2010 Εκρεμείς Υποθέσεις (Pending)
2011 Αιτήσεις (Applications) 1611 1770
2011 Αποφάσεις (Decisions) 2455 2963
2011 Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) 28 53
2011 Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) 15 15
2011 Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) 1 1
2011 Ρητή/Σιωπηρή Απόσυρση (Implicit/Explicit Withdrawal) 218 284
2011 Αρνητικές αποφάσεις (Negative Decisions) 2154 2559
2011 Αριθμός φακέλων που έχουν κλείσει (Close Files) 39 51
2011 Εκρεμείς Υποθέσεις (Pending) 827 1203
2012 Αιτήσεις (Applications) 1394 1620
2012 Αποφάσεις (Decisions) 1347 1639
2012 Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) 35 80
2012 Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) 9 15
2012 Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) 9 10
Field Value
Organization Υπηρεσία Ασύλου
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
bb756309-dfab-4e16-96ec-5f1e89accf77
Spatial
POLYGON ((31.849365234375 34.336065483289, 31.849365234375 35.810574579203, 34.969482421875 35.810574579203, 34.969482421875 34.336065483289))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Λώρα Ιακωβίδου
Contact email
liacovides@asylum.moi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

617