Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Ετήσιες Εκθέσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας από το 2002.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Title URL
2023 Annual Report 2023 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/FF3D660D2D6B7CBBC2258ADA003FE4D8/$file/Etisia_Ekthesi_2023.pdf?OpenElement
2022 Annual Report 2022 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/4DE005B3369B2116C225896D0047A523/$file/Etisia_Ekthesi_2022.pdf?OpenElement
2021 Annual Report 2021 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/F8E7ADFF80B110B0C2258809002006C5/$file/Etisia_Ekthesi_2021.pdf?OpenElement
2020 Annual Report 2020 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/3FA97A6CF3BD3499C22586B7003D25B5/$file/Etisia_Ekthesi_2020%20.pdf?OpenElement
2019 Annual Report 2019 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/445528C5306DCC23C22585EA002BE374/$file/Etisia_Ekthesi_2019.pdf?OpenElement
2018 Annual Report 2018 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/67B31F7023AA526EC22585EA002C448E/$file/Etisia_Ekthesi_2018.pdf?OpenElement
2017 Annual Report 2017 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/8085431C6951927CC22585EA002C714E/$file/Etisia_Ekthesi_2017.pdf?OpenElement
2016 Annual Report 2016 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/9C0DEDA9A83D944EC22585EA00333DD0/$file/Etisia_Ekthesi_2016.pdf?OpenElement
2015 Annual Report 2015 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/4A04151D44D78060C22585EA003379AD/$file/Etisia_Ekthesi_2015.pdf?OpenElement
2014 Annual Report 2014 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/BEBB770D57159C99C22585EA0033905F/$file/Etisia_Ekthesi_2014.pdf?OpenElement
2013 Annual Report 2013 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/4E2C530CC031B1F4C22585EA0033A010/$file/Etisia_Ekthesi_2013.pdf?OpenElement
2012 Annual Report 2012 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/B60E05A201BED9B0C22585EA0033B4D3/$file/Etisia_Ekthes_2012.pdf?OpenElement
2011 Annual Report 2011 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/9CD059FAA3B93144C22585EA0033C2AD/$file/Etisia_Ekthes_2011.pdf?OpenElement
2010 Annual Report 2010 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/016FD71345553BBAC22585EA0033CF8F/$file/Etisia_Ekthes_2010.pdf?OpenElement
2009 Annual Report 2009 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/D311123AA86EC7BAC22585EA0033DD4E/$file/Etisia_Ekthes_2009.pdf?OpenElement
2008 Annual Report 2008 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5F1A5D7FB8E64CB2C22585EA0033EF0B/$file/Etisia_Ekthes_2008.pdf?OpenElement
2007 Annual Report 2007 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/AACC370990A3448AC22585EA0033FEB7/$file/Etisia_Ekthes_2007.pdf?OpenElement
2006 Annual Report 2006 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/A9F85290211BADBEC22585EA0034092D/$file/Etisia_Ekthes_2006.pdf?OpenElement
2005 Annual Report 2005 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/CA090C22342988BEC22585EA0034139F/$file/Etisia_Ekthes_2005.pdf?OpenElement
2004 Annual Report 2004 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/01ADC30B169988B2C22585EA0034347A/$file/Etisia_Ekthes_2004.pdf?OpenElement
2003 Annual Report 2003 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/0B0599F0C5AF1EDDC22585EA0034437F/$file/Etisia_Ekthes_2003.pdf?OpenElement
2002 Annual Report 2002 https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/189993EF3289B060C22585EA00344F95/$file/Etisia_Ekthes_2002.pdf?OpenElement
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
d57410f3-09c0-4224-9fdd-f60b315d915a
Spatial
POLYGON ((31.746826143935 34.412196973576, 31.746826143935 35.823009703243, 35.03173825331 35.823009703243, 35.03173825331 34.412196973576))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

166