Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Χρήση Λάσπης στην γεωργία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Ετήσια έκθεση σχετικά με τη χρήση της ιλύος στη γεωργία, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ για τη χρήση ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

Η έκθεση περιλαμβάνει:

  1. τις ποσότητες παραγόμενης ιλύος και τις ποσότητες που παρέχονται για χρήση στη γεωργία· (πίνακας excel)
  2. τη σύνθεση και τις ιδιότητες της λάσπης και του εδάφους· (πίνακας excel)
  3. το είδος της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε· (πίνακας excel)
  4. τα τεμάχια στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί η λάσπη (shapefile)

Οι εκθέσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο (Χ) για το έτος αναφοράς Χ-1. 

Προηγούμενες 3ετείς εκθέσεις σε μορφή ερωτηματολογίου pdf για τα έτη 2016-2021 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος εδώ (https://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/50A94A18D…).

Field Value
Organization Τμήμα Περιβάλλοντος
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
50b53430-9bb0-4f95-9cef-8f075f5fee9e
Spatial
POLYGON ((31.81172 34.384199, 31.81172 35.937942, 34.971922 35.937942, 34.971922 34.384199, 31.81172 34.384199))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English (United Kingdom)
License
Contact Name
Κατερίνα Σκορδή
Contact email
kskordi@environment.moa.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

31