Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Ιστορικές Μετρήσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων (API)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 100.

Υπηρεσία διάθεσης των ιστορικών μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων από το δίκτυο μετρητών της ποιότητας του αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το δίκτυο των μετρητών είναι παγκύπριο και περιλαμβάνει 9 συνολικά σταθμούς μέτρησης της ποιότητας του αέρα. Οι μετρήσεις αφορούν 9 ρύπους και είναι σε ωριαία βάση (μέσες ωριαίες τιμές). 

Σταθμοί Ρύποι                                   
Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 1)

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός (station code = 2)

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 3)

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 5)

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 7)

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός (station code = 8)

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός (station code = 9)

Αγία Μαρίνα - Σταθμός Υποβάθρου (station code = 10)

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 11)
O Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³] (id=38)

NO2 Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³] (id=8)

NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³] (id=9)

SO2 Διοξείδιο Θείου [μg/m³] (id=1)

O3 Όζον [μg/m³] (id=7)

CO Μονοξείδιο  Άνθρακα [μg/m³] (id=10)

PM10 Σωματίδια 10 μm [μg/m³] (id=5)

PM2.5 Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³] (id=6001)

C6H6 Βενζόλιο [μg/m³] (id=20)

Ο χρήστης μπορεί να παράξει μέσω των API τιμές ανά περίοδο με ανώτατο όριο το 1 έτος ανά αίτημα (request) κάνοντας χρήση των πιο κάτω API.

Ιστορικές μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με όλους τους ρύπους:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range_PM/{from_datetime}/{to_datetime}

Ιστορικές μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με όλους τους ρύπους εκτός των PM:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/{from_datetime}/{to_datetime}

 

Παραδείγματα:

Generate values for 01-01-2019,from 01:00 am to 03:00 am:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-01-01 01:00/2019-01-01 03:00

 

Generate all values for 01-01-2019:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-01-01/2019-01-01 23:00

 

Generate all values for March 2019:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-03-01 00:00/2019-03-31 23:59

 

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Συνεχής
Αναγνωριστικό d4b9ae15-98f2-4a79-be84-3a80c6839d0e
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.931762695313 34.430416670706, 31.931762695313 35.778549871932, 34.898071289063 35.778549871932, 34.898071289063 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Χρύσανθος Σαββίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας csavvides@dli.mlsi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1952