Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Καταγγελίες ανα έτος - Παραβάσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά στον αλιευτικό τομέα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Καταγγελίες που αφορούν παραβάσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά στον αλιευτικό τομέα ανά έτος. Οι καταγγελίες για την άσκηση αλιείας με σκάφος αφορούν παραβάσεις όπως η αλιεία χωρίς άδεια, η διεξαγωγή διαγωνισμού ερασιτεχνικής αλιείας χωρίς άδεια, αλιεία με πλαστό έγγραφο, παραβάσεις σχετικά με τη σήμανση αλιευτικού σκάφους. Καταγγελίες για την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων αφορούν παραβάσεις όπως η χρήση/ μεταφορά/ φύλαξη/ απαγορευμένων εργαλείων/ μεθόδων / περιοχών , κλειστές περίοδοι/ ώρες, περισσότερα δίκτυα, μη πρόσδεση ή αποθήκευση αλιευτικών εργαλείων, αλιεία ή διατήρηση επί του σκάφους αλιεύματος το οποίο υπόκειται σε αναστολή ή απαγόρευση.   

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
infrigements Year number
Υδατοφράκτες 2014 73
Ρυπανση της θάλασσας 2014 2
Άσκηση αλιείας με σκάφος - Ερασιτεχνική αλιεία 2014 13
Άσκηση αλιείας με σκάφος - Ακτοτουρισμός 2014 1
Άσκηση αλιείας με σκάφος - Παράκτια αλιεία 2014 16
Άσκηση αλιείας με σκάφος - Τράτες 2014 1
Άσκηση αλιείας με σκάφος - Γρι γρι 2014 0
Άσκηση Αλιείας με σκάφος - Πολυδύναμα 2014 0
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Ερασιτεχνική αλιεία 2014 3
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Ακτοτουρισμός 2014 0
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Παράκτια αλιεία 2014 31
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Τράτες 2014 3
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Γρι γρί 2014 1
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Πολυδύναμα 2014 2
Ενωσιακά σκάφη / Τρίτων χωρών 2014 3
Μεταφορά, κατοχή, χρήση ψαροντούφεκου με φωτεινές πηγές και καταδυτικές συσκευές 2014 25
Ιχθυοτροφία (όροι αδειών) 2014 0
Μέσα Ελέγχου - νόθευση, μη καταχώρηση κλπ 2014 7
Μέσα Ελέγχου - ΣΔΕ, ERS 2014 3
Εκφόρτωση, εμπορία 2014 22
Εγγεγραμμένοι αγοραστές 2014 2
Προστατευόμενες περιοχές 2014 11
Ερυθρός τόνος 2014 3
Μη συνεργασία με τις αρχες ελέγχου 2014 4
Αλιευτικά καταφύγια 2014 31
Υδατοφράκτες 2015 131
Ρυπανση της θάλασσας 2015 0
Άσκηση αλιείας με σκάφος - Ερασιτεχνική αλιεία 2015 15
Άσκηση αλιείας με σκάφος - Ακτοτουρισμός 2015 2
Άσκηση αλιείας με σκάφος - Παράκτια αλιεία 2015 20
Άσκηση αλιείας με σκάφος - Τράτες 2015 0
Άσκηση αλιείας με σκάφος - Γρι γρι 2015 0
Άσκηση Αλιείας με σκάφος - Πολυδύναμα 2015 0
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Ερασιτεχνική αλιεία 2015 0
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Ακτοτουρισμός 2015 0
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Παράκτια αλιεία 2015 30
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Τράτες 2015 1
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Γρι γρί 2015 0
Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Πολυδύναμα 2015 1
Ενωσιακά σκάφη / Τρίτων χωρών 2015 1
Μεταφορά, κατοχή, χρήση ψαροντούφεκου με φωτεινές πηγές και καταδυτικές συσκευές 2015 28
Ιχθυοτροφία (όροι αδειών) 2015 1
Μέσα Ελέγχου - νόθευση, μη καταχώρηση κλπ 2015 17
Μέσα Ελέγχου - ΣΔΕ, ERS 2015 4
Εκφόρτωση, εμπορία 2015 15
Εγγεγραμμένοι αγοραστές 2015 4
Προστατευόμενες περιοχές 2015 7
Ερυθρός τόνος 2015 8
Μη συνεργασία με τις αρχες ελέγχου 2015 0
Αλιευτικά καταφύγια 2015 20
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 9016b565-1c6b-441e-b7f4-ecd1fc5db4e1
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.170715332031 34.518296933836, 32.170715332031 35.704565289341, 34.670104980469 35.704565289341, 34.670104980469 34.518296933836))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)[Open Data]
Συντάκτης Maria Triantafyllidou
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gioannou@dfmr.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

189